סקר השפעה על הסביבה

השפעת המפעל על סביבתו
הסקר מבוצע ומיועד לבחון את השפעותיו הסביבתיות של המפעל מבחינת פליטות לאוויר, מים קרקע והיווצרות מפגעי רעש וריח, וזאת לצורך הגשת בקשה לקבלת היתרי בנייה.
הסקר מורכב מהחלקים הבאים:
•    תיאור סביבת המפעל;
•    תיאור תהליכי הייצור ושירותי התעשייה הקיימים במפעל;
•    תיאור מקורות הפליטה והאמצעים לטיפול באוויר שבמפעל;
•    תיאור התשתיות שבמפעל המיועדות לאיסוף שפכים, תשטיפי שטח ומי נגר;
•    תיאור התשתיות שבמפעל המיועדות למניעת זיהום קרקע, מטרדי רעש וריח;
Show Buttons
Hide Buttons