סקרבר כימי

עמודות ספיגה, הנקראות גם בשם “משטפים” או “סקרברים כימיים” הינן דרך טיפול מקובלת בתעשיה לטיפול בגזים חומציים, חלקיקים, גזים אי-אורגניים ולעיתים גזים אורגניים.

עמודות ספיגה הינה מערכת טיפול אשר פועלת על עקרונות של מעבר חומר (מזהם) מפאזה גזית לפאזה נוזלית סופחת. המעבר מתבצע על ידי מגע בין האוויר לנוזל בצורות שונות.
קיימים מספר סוגים של סקרברים, אשר נבדלים במספר מאפיינים:

•    מצע מילוי

o    סוג אחד של הסקרברים מכילים מצע מילוי, שתפקידו להגדיל את שטח המגע בין הנוזל לאוויר על מנת להגדיל את קצב מעבר החומר ויעילות הטיפול. עמודות אלה בד”כ גדולות יחסים בעקבות מהירויות זרימה נמוכות הנדרשות בשטח החתך של עמודת הסקרבר.
o    סוג אחר אינו מכיל מצע מילוי ונקרא “סקרבר התזה”. מערכת זו אינה מכילה מצע מילוי ומעבר החומר מתבצע באוויר על ידי התזת הנוזל. בהתאם לכך, מהירויות הזרימה גבוהות יותר ומערכת קטנה יותר.

•    צורת הזרימה

o    זרימה נגדית – צורת עבודה בעלת היעילות הגבוהה ביותר. הנוזל מותז מדיזות התזה וזורם מלמעלה למטה. כנגדו זורם הגז, מתחתית העמודה כלפי מעלה, תוך כדי מגע עם הנוזל והעברת המזהם לפאזה הנוזלית.

o    זרימה מקבילה – צורת עבודה פחות יעילה אך מאפשרת לעבוד במהירויות זרימת גזים גבוהות יותר ובמערכות קטנות יותר.
o    זרימה צולבת – צורת עבודה פחות יעילה אך נפוצה בעמודות ספיגה אופקיות. בקונפיגורציה זו, האוויר מוזרם מתחילת העמודה לסופה ובמאונך אליו מותז נוזל הספיגה.

 

•    סוג ספיגה

o    סקרבר כימי – ניתן לשפר את יעילות ספיגת חלק מהמזהמים על ידי שימוש בכימיקלים שונים (חומצות, בסיסים וכו’) אשר מגיבים עם המזהם או מזרזים את ספיגתו בנוזל הספיגה.
o    במידה ולא קיימת אפשרות כזאת, על המזהמים להיות בעלי יכולת מסיסות גבוהה בנוזל הספיגה.
•    סקרבר ונטורי – עמודת ספיגה ייחודית, אשר פועלת על פי עקרון ונטורי. הסקרבר כולל רכיב קוני צר שבו מהירויות הזרימה גבוהות במיוחד (ומפל הלחץ גבוה). מהירויות גבוהות אלו, בשטח חתך נמוך, יחד עם התזת נוזל סחרור גורמות ליעילויות טיפול גבוהות בחלקיקים קטנים במיוחד.
נוזל הספיגה נאסף בתחתית העמודה ומסוחרר במערכת. בהתאם לסוג הבקרה הנדרש, בהתאם למזהמים וסוג העמודה, מתבצע ניקוז רציף/מנתי ושל מי הספיגה והשלמה בהתאם.
א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור מתכננת, מייצרת ומתחזקת את כלל סוגי הסקרברים.
שימושים עיקריים לסקרבר כימי 
•    טיפול חומצות שונות: HCl, HF, HBr וכו’
•    טיפול בחומרים אורגנים אשר מסיסים במים
•    טיפול בריחות (H2S)
•    טיפול בחלקיקים וחלקיקים מיקרונים
•    תעשיות רלוונטיות: כלל התעשיות, בהתאם לסוג המזהמים.
מאפיינים עיקריים של סקרבר כימי 
•    היחידות בנויות מפחי פלדה צבועים, מגולוונים, נירוסטה או פלסטיק בהתאם לדרישה ותנאי התהליך
•    קיים מספר רב של סוגי סקרברים אשר מותאמים למגוון רב של מזהמים ותעשיות
•    שיטת טיפול זו מייצרת שפכים שיש לפנות או לטפל בהם