סקרבר מילוי

עמודות ספיגה (סקראבר) מסוג מילוי,הינה דרך טיפול מקובלת בתעשיה לטיפול בגזים חומציים, חלקיקים, גזים אי-אורגניים ולעיתים גזים אורגניים.

•    מצע מילוי

o    עמודות ספיגה הינה מערכת טיפול אשר פועלת על עקרונות של מעבר חומר (מזהם) מפאזה גזית לפאזה נוזלית סופחת.
o    תפקידו של מצע מילוי הינו להגדיל את שטח המגע בין הנוזל לאוויר על מנת להגדיל את קצב מעבר החומר ויעילות הטיפול.
o    עמודות אלה בד”כ גדולות יחסים בעקבות מהירויות זרימה נמוכות הנדרשות בשטח החתך של עמודת הסקרבר.

•    צורת הזרימה

o    זרימה נגדית – צורת עבודה בעלת היעילות הגבוהה ביותר. הנוזל מותז מדיזות התזה וזורם מלמעלה למטה. כנגדו זורם הגז, מתחתית העמודה כלפי מעלה, תוך כדי מגע עם הנוזל והעברת המזהם לפאזה הנוזלית.
o    זרימה צולבת – צורת עבודה פחות יעילה אך נפוצה בעמודות ספיגה אופקיות. בקונפיגורציה זו, האוויר מוזרם מתחילת העמודה לסופה ובמאונך אליו מותז נוזל הספיגה.

•    סוג ספיגה

o    סקרבר מילוי– ניתן לשפר את יעילות ספיגת חלק מהמזהמים על ידי שימוש בכימיקלים שונים (חומצות, בסיסים וכו’) אשר מגיבים עם המזהם או מזרזים את ספיגתו בנוזל הספיגה.
o    במידה ולא קיימת אפשרות כזאת, על המזהמים להיות בעלי יכולת מסיסות גבוהה בנוזל הספיגה.
o    נוזל הספיגה נאסף בתחתית העמודה ומסוחרר במערכת. בהתאם לסוג הבקרה הנדרש, בהתאם למזהמים וסוג העמודה, מתבצע ניקוז רציף/מנתי ושל מי הספיגה והשלמה בהתאם.
א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור מתכננת, מייצרת ומתחזקת את כלל סוגי הסקרברים.
שימושים עיקריים לסקרבר מילוי
•    טיפול חומצות שונות: HCl, HF, HBr וכו’
•    טיפול בחומרים אורגנים אשר מסיסים במים
•    טיפול בריחות (H2S)
•    טיפול בחלקיקים וחלקיקים מיקרונים
•    תעשיות רלוונטיות: כלל התעשיות, בהתאם לסוג המזהמים.
מאפיינים עיקריים של סקרבר מילוי
•    היחידות בנויות מפחי פלדה צבועים, מגולוונים, נירוסטה או פלסטיק בהתאם לדרישה ותנאי התהליך
•    קיים מספר רב של סוגי סקרברים אשר מותאמים למגוון רב של מזהמים ותעשיות
•    שיטת טיפול זו מייצרת שפכים שיש לפנות או לטפל בהם