סקרים סביבתיים

סקרי BAT GAP לסוגי תעשיה שונים
סקרי BAT GAP לסוגי תעשיה שונים

BAT- Best Available Techniques עקרון הBAT – על המפעל להוכיח שהטכניקות בהן הוא משתמש הן היעילות...

קרא עוד
סקר השפעה על הסביבה
סקר השפעה על הסביבה

השפעת המפעל על סביבתו הסקר מבוצע ומיועד לבחון את השפעותיו הסביבתיות של המפעל...

קרא עוד
בחינת התאמה לקריטריון Total Enclosure
בחינת התאמה לקריטריון Total Enclosure

בחינת מערכות האוויר במפעל הסקר מבוצע על ידי מהנדס ביצוע, על פי ההנחיות שבמסמך ה-EPA:...

קרא עוד
סקר שפכים
סקר שפכים

אפיון הרכב השפכים והתאמתם לדרישות שפכי תעשייה שונים מאוד בהרכבם משפכים...

קרא עוד
סקרי קרקע היסטוריים
סקרי קרקע היסטוריים

מניעת זיהומי קרקע בשנים האחרונות גוברת המודעות לזיהום קרקעות וננקטים צעדי...

קרא עוד
סקר פסולות
סקר פסולות

טיפול בפסולת התעשייתית הפסולת התעשייתי שונה בהרכבה מפסולת ביתית. ודורשת טיפול...

קרא עוד
סקר תהליכים ופליטות לאוויר למפעלים קטנים ובינוניים
סקר תהליכים ופליטות לאוויר למפעלים קטנים ובינוניים

סקר תהליכים ופליטות לאוויר למפעלים קטנים ובינוניים- הסקר מבוצע בהתאם להנחיות...

קרא עוד
סקרי ריח
סקרי ריח

למניעת מפגעי ריח גזים הנפלטים ממקורות פליטה שונים כדוגמת תהליכי ייצור תעשייתיים,...

קרא עוד
Show Buttons
Hide Buttons